c a m i l l e m a n k | c . m a n k @ y m a i l . c o m
K n o p f d r u c k - E d i t i o n   |   P u s h   o f  a   B u t t o n   E d i t i o n   -   2 0 1 8

 

Mosaik #6 #Sample | Mosaic #6 #Sample

c.mank - Mosaik #6 #Sample | Mosaic #6 #Sample


Mosaik #12 #Aussenansichten | Mosaic #12 #ExteriorViews

c.mank - Mosaik #12 #Aussenansichten | Mosaic #12 #ExteriorViewsMosaik #9 #Innenansichten | Mosaic #9 #InteriorViews

c.mank - Mosaik #9 #Innenansichten | Mosaic #9 #InteriorViewsMosaik #10 #Aussichten | Mosaic #10 #IViews

c.mank - Mosaik #10 #Aussichten | Mosaic #10 #IViewsMosaik #11 #Dancer #StorageWorld | Mosaic #11 #Dancer #StorageWorld

c.mank - Mosaik #11 #Dancer #StorageWorld | Mosaic #11 #Dancer #StorageWorld


 

Mosaik #13 #Aussichten #CapriSonne | Mosaic #13 #Views #CapriSonne

c.mank - Mosaik #13 #Aussichten #CapriSonne | Mosaic #13 #Views #CapriSonne


 

Mosaik #14 #Innenansichten | Mosaic #14 #InteriorViews

c.mank - Mosaik #14 #Innenansichten | Mosaic #14 #InteriorViews


 

Mosaik #15 #Aussenansichten | Mosaic #15 #IExteriorViews

c.mank - Mosaik #15 #Aussenansichten | Mosaic #15 #IExteriorViews


 

Mosaik #16 #Aussichten #Schmetterlinge | Mosaic #16 #Views #Butterflies

c.mank - Mosaik #16 #Aussichten #Schmetterlinge | Mosaic #16 #Views #ButterfliesMosaik #18 Dancer | Mosaic #18 #Dancer

c.mank - Mosaik #18 Dancer | Mosaic #18 #Dancer


 

Mosaik #19 Sample | Mosaic #19 #Sample

c.mank - Mosaik #19 Sample | Mosaic #19 #Sample


 

Mosaik #20 Aussichten #CocaCola | Mosaic #20 #Views #CocaCola

c.mank - Mosaik #20 Aussichten #CocaCola | Mosaic #20 #Views #CocaCola


 

Mosaik #17 #Ampel #Sphären | Mosaic #17 TrafficLight #Spheres

c.mank - Mosaik #17 #Ampel #Sphären | Mosaic #17 TrafficLight #SpheresMosaik #1 #EU #Aussensichten | Mosaic #1 #EU #ExteriorViews

c.mank - Mosaik #1 #EU #Aussensichten | Mosaic #1 #EU #ExteriorViewsMosaik #2 #Dancer | Mosaic #2 #Dancer

c.mnak - Mosaik #2 #Dancer | Mosaic #2 #Dancer

 


Mosaik #3 #Sample | Mosaic #3 #Sample

c.mank - Mosaik #3 #Sample | Mosaic #3 #Sample

 

 

Mosaik #5 #Aussichten | Mosaic #5 #Views

c.mank - Mosaik #5 #Aussichten | Mosaic #5 #ViewsMosaik #6 #SchwarzeSphären | Mosaic #6 #BlackSpheres

c.mank - Mosaik #6 #SchwarzeSphären | Mosaic #6 #BlackSpheres


Mosaik #8 #Adjunktion | Mosaic #8 #Adjunction

c.mank - Mosaik #8 #Adjunktion | Mosaic #8 #AdjunctionMosaik #4 #GoldSphären | Mosaic #4 #GoldSpheres

c.mank - Mosaik #4 #GoldSphären | Mosaic #4 #GoldSpheres